RoHS

Tehlikeli maddelerin kısıtlanması ile ilgili Avrupa birliği’nin 2002/95/EC direktifinin elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanması ile ilgili İngilizce harflerin kısaltması RoHS olarak ifade edilir. RoHS belgesi; ürünündirektifin gerektirdiği testleri karşıladığının yasal beyanıdır.

REACH COMPLIANCE

Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelerin karmaşık durumundan kaynaklı meydana gelebilecek çevre ve sağlık Şartlarının inceleme altına alabilmek için gerçekleştirilen Avrupa birliği mevzuatıdır. Kimyasal maddeleri meydana getiren verilere bakılarak üretimde, tüm ihtiyaç halkası kapsamındaki iletişimi kontrol altına almak için hazırlanmıştır.

ISO 14001

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

ISO 9001

ISO 9001, uluslararası standardizasyon kuruluşu ISO tarafından belirlenmiş, dünya genelinde oldukça yaygın olarak tercih edilen iş geliştirici bir kalite yönetim sistemi standartıdır.

ISO 45001

ISO 45001 standardı, OHSAS 18001 standardı yerine hazırlanmakta olan yeni iş sağlığı ve güvenliği standartıdır.

TSE EN 755-1

Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelerin karmaşık durumundan kaynaklı meydana gelebilecek çevre ve sağlık Şartlarının inceleme altına alabilmek için gerçekleştirilen Avrupa birliği mevzuatıdır. Kimyasal maddeleri meydana getiren verilere bakılarak üretimde, tüm ihtiyaç halkası kapsamındaki iletişimi kontrol altına almak için hazırlanmıştır.

CE

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan bir çok üründe CE harfleri görürüz. Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen bu işaret topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini / değerlendirildiğini gösterir. Avrupa topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.