DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM

DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM

Yapılan Alaşımlar

1050, 1070, 6060, 6063, 6463, 6005 ve 6082 gibi alaşımların yanı sıra özel alaşımlarda yapılabilmektedir.

Kalite

Billetlerimizde istenilen kaliteyi elde edebilmek için her döküm öncesi alaşımlandırma esnasında ergiyik metalden ve döküm sonrasında üretilen billetten numune alınarak spektrometre cihazında gerekli analizler ve kontroller yapılmaktadır.

Üretim Ölçüleri

Dökümhanemizde üretilen billetler; 6", 7", 8", 9" ve 10" çapında ve maksimum 7000mm uzunluğundadır.

Çevre Dostu

Üretimimizde belirli oranda alüminyum geri kazanımı yaparak üretilen karbon ayak izini düşürüyor ve Jet Pulse Filtre sistemi kullanarak doğaya zarar vermiyoruz.

DÖKÜMHANE PROSESLERİ​

DÖKÜMHANE PROSESLERİ

ERGİTME

ALAŞIMLANDIRMA

GAZ GİDERME

FİLTRASYON

DÖKÜM

BOY KESİM

HOMOJENİZASYON

SOĞUTMA

PAKETLEME